Hisar Maden A.Ţ
Ana Sayfa arrow Kalsit

        Kalsit ya da bir baĂľka adĂ˝yla Kalsiyum Karbonat (CaCO3), cam parĂ˝ltĂ˝lĂ˝, saydam, kolay kĂ˝rĂ˝labilen, sertliĂ°i 3 ve özgül aĂ°Ă˝rlýðý 2,6 – 2,8 olan iri kristalli mermerdir. KĂ˝rma , öĂ°ütme ve seperasyon (sĂ˝nĂ˝flandĂ˝rma) iĂľlemlerinden geçerek mikronize edilir ve sektörüne göre doĂ°al öĂ°ütülmüĂľ olarak ya da doĂ°al öĂ°ütülmüĂľ ve mikronize edilmiĂľ kalsit bir de kaplama iĂľleminden geçirilmek suretiyle, genellikle dolgu malzemesi (filler) olarak, çeĂľitli sektörlerin kullanĂ˝mĂ˝na sunulur. Kalsit

     Mikronize kalsit, yazĂ˝ tabĂ˝ kâĂ°Ă˝tlarĂ˝, duvar kâĂ°Ă˝tlarĂ˝ ve kartonlarĂ˝n üretiminde selüloza % 15–30 oranĂ˝nda katĂ˝larak kullanĂ˝lmaktadĂ˝r. Yüksek beyazlĂ˝kta olmasĂ˝, ucuzluĂ°u ve kâĂ°Ă˝da kazandĂ˝rdýðý diĂ°er teknik özelliklerden dolayĂ˝ son 10 yĂ˝l içerisinde Avrupa’dan baĂľlayĂ˝p tüm dünyada kaolen’in yerini alarak kaĂ°Ă˝t sektörüne girmiĂľtir. KâĂ°Ă˝t sektöründe daha az selüloz ve daha az optik beyazlatĂ˝cĂ˝ tüketimi saĂ°layarak çevreye de ciddi katkĂ˝larda bulunmaktadĂ˝r. Yine boya sektöründe, inĂľaat boyalarĂ˝nda iç ve dýþ kaplamada su bazlĂ˝ boya sisteminde %25-30 oranĂ˝nda kalsit kullanĂ˝lmakta ve titanyum dioksit tüketimini azaltarak maliyetleri düĂľürücü yönde etki etmektedir. 

KalsitMicronize kalsit, plastik sektöründe, rengi, kimyasal saflýðý ve ucuzluĂ°u gibi nedenlerle, bir çok plastik mamul üretiminde, özellikle PVC boru, profil, lambri, kablo vb. sektörlerde, gerek doĂ°al öĂ°ütülmüĂľ, gerekse kaplanmýþ olarak, yoĂ°un biçimde kullanĂ˝lmaktadĂ˝r. Mikronize kalsit, ayrĂ˝ca, yapýþtĂ˝rĂ˝cĂ˝lar, ciklet, yem sanayi, diĂľ macunu, seramik, halĂ˝ tabanĂ˝ ve muĂľamba, sünger, kauçuk vb. sektörlerde de kullanĂ˝lmaktadĂ˝r.